Training & Coaching

Bij Comma BV kunt u terecht voor training en coaching.

Wat doe ik?

Ik verzorg trainingen en individuele coaching op het gebied van loopbaanontwikkeling en de ontwikkeling van talenten en competenties in de context van opleiding en werk.

Anneke 18

Voor wie?

Voor particulieren, professionals en organisaties.

Hoe?

Door mensen te coachen, trainen en adviseren bij het ontwikkelen van zelfkennis, zelfsturing en methodes en werkvormen voor het effectief inzetten en ontwikkelen van aanwezige talenten in relatie tot de omgeving.

Anneke 12

Waartoe?

Het doel is dat mensen werken en leven vanuit persoonlijke kracht, plezier hebben in wat ze doen, succesvol zijn en zo het beste van zichzelf benutten en bijdragen aan de omgeving waarin ze werken.

Met welke vragen kunt u terecht?

Individu: “Ik voel me niet meer happy in mijn huidige werk. Wat wil ik nu echt? Ik heb het gevoel dat ik meer kan dan wat ik nu doe. In welk werk kan ik me het best verder ontwikkelen? Ik zoek een andere baan. Hoe zorg ik dat ik die op een effectieve manier bemachtig?”
Organisatie: “Wij willen onze medewerkers ondersteunen bij hun talentontwikkeling. Hoe kunnen we dit faciliteren? Onze medewerkers maken een organisatieverandering door. Hoe kunnen wij hen helpen met de effecten ervan om te gaan en een nieuw persoonlijk perspectief te ontwikkelen?”

Het perspectief van de professional en de organisatie:

Organisaties willen medewerkers die optimaal bijdragen aan het doel van de organisatie. Ik train en coach de organisatie, het management en de medewerkers om de organisatiedoelen scherp en helder te formuleren en te doorleven, opdat elke betrokkene dezelfde beelden deelt, met inzicht in elkaars en de eigen verantwoordelijkheden en bijdragen. Ik gebruik daarvoor een beproefde methodiek.

Coaching

Loopbaancoaching :
voor vragen over passende werk- en ontwikkelingsmogelijkheden
Jobcoaching :
voor vragen over functioneren en ontwikkeling in het werk
Lifecoaching :
voor vragen over doelen en balans tussen werk en privé

Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Ik wil iets anders maar ik weet niet wat bij mij past
  • Ik loop vast in mijn werk en weet niet hoe ik er een positieve draai aan kan geven
  • Ik denk er over om voor mezelf te beginnen. Past dat en hoe pak ik dat aan
  • Ik heb onvrede over mijn werk en privéleven. Hoe krijg ik mezelf weer op de rit
  • Ik ben net gestart in een leidinggevende functie. Hoe ga ik daar effectief mee om?

Wil je samen met een onafhankelijke deskundige je gedachten en twijfels onderzoeken, zaken op een rij zetten, ontdekken wat voor jou essentieel is om tot keuzes en beslissingen te komen?
Wil je werken aan een persoonlijk profiel waar je in gelooft, aan een perspectiefvol plan waar je achter staat? Wil je inspiratie en energie opdoen om echt knopen door te hakken en stappen te zetten? Wil je jouw effectiviteit vergroten in je zoektocht naar werk of in je functie?

Ik ondersteun met individuele coachingstrajecten.

Gestart wordt met een individueel gesprek (eventueel in aanwezigheid van leidinggevende) waarin de vraagstelling, het gewenste resultaat en de passende aanpak besproken worden.
Vervolgens vindt een aantal gesprekken plaats. Meestal vier tot zes. Deze worden met een interval van twee tot drie weken gepland. Tussentijds heb je gelegenheid om een en ander te overdenken, uit te werken en met derden te bespreken. Er wordt gewerkt met of verwezen naar relevante literatuur. Het traject wordt afgerond met een concreet plan en een evaluatiegesprek. De resultaten worden, in overleg en indien van toepassing, besproken met de leidinggevende/opdrachtgever. Het doel hiervan is de vertaalslag naar de eigen werkomgeving te borgen.