Dagvoorzitter

Met de keuze van uw dagvoorzitter bepaalt u de toon en de sfeer van uw bijeenkomst. Ik zie de rol van deze moderator, gespreksleider of ook wel inhoudelijke presentator als een theatrale. Alle wetten waarmee een acteur op het podium te maken krijgt gelden namelijk ook voor uw dagvoorzitter. Aandacht, vaart, ritme, helderheid, geloofwaardigheid en timing zijn standaard ingrediënten en kwaliteiten die een goede dagvoorzitter in zich herbergt. Deze tijdelijke technische voorzitter is inhoudelijk onafhankelijk. Een dagvoorzitter formuleert, concludeert en vat samen. Soms beperkt zijn rol zich tot een veredelde vorm van ceremoniemeester.

dagvoorzitter-commabv-4

Wanneer een dagvoorzitter in te huren?

Om uw bijeenkomst een succes te laten zijn, is het verstandig om een ‘onafhankelijk’ gespreksleider in de arm te nemen. Deze zorgt ervoor dat tijdens de bijeenkomst de juiste onderwerpen en alle betrokkenen de aandacht krijgen die zij verdienen, bewaakt het proces en heeft een neus voor de sfeer en de pijnpunten. Soms is een dagvoorzitter van belang om alle actoren de mogelijkheid te bieden om de inhoudelijke boodschap goed voor het voetlicht te brengen. Een goede dagvoorzitter zorgt er altijd voor dat de belangen van een ieder evenredig aan het bod komen en het doel van de bijeenkomst wordt gerealiseerd.dagvoorzitter-commabv-7

Waarom mij inhuren als dagvoorzitter?

  • U wilt een ‘gesmeerde’ bijeenkomst
  • U wilt een plezierige maar zakelijke sfeer
  • U wilt ontzorgd worden
  • U wilt terugkijken op een geslaagde bijeenkomst

Mijn werkwijze

Intakegesprek
Ik start met een intakegesprek, waarbij het doel van de bijeenkomst wordt vastgesteld. Daarbij wordt in kaart gebracht wie de doelgroep is, wanneer en op welke locatie de bijeenkomst wordt gehouden, of er persberichten opgesteld en verstuurd moeten worden etc.

Draaiboek
Ik stel een draaiboek op voorzien van een planning. Dit draaiboek dient tevens als offerte en maakt meteen ook duidelijk welke activiteiten zullen worden uitgevoerd.

Overleg
Naar behoefte wordt in overleg met de opdrachtgever de voortgang besproken, zodat zich geen verrassingen aandienen tijdens de bijeenkomst.

Mijn rol als dagvoorzitter

Afhankelijk van het thema, de wensen van de opdrachtgever etc. begeleid ik de bijeenkomst vanaf de ontvangst van de gasten en/of deelnemers tot de afsluiting. Mijn bijdrage kan variëren van het interviewen van gasten, het leiden van debatten tussen deelnemers, het leiden van de vergadering, samenvatten en concluderen tot het aan elkaar praten van de onderwerpen en introduceren van gastsprekers. Kortom, ik ben zeer flexibel inzetbaar.

Ik verzorg uw bijeenkomst van A tot Z

dagvoorzitter-commabv-5