Advies

Bij Comma BV kunt u terecht voor organisatie advies.

Geschiedenis

Het eerste organisatieadviesbureau in Nederland is opgericht in 1922 en was vooral gericht op de werkvloer. Men richtte zich op de studie van productieprocessen en bracht technische verbeteringen en verbeteringen op het gebied van planning aan. Voorstellen werden in overleg met de werklieden en het lager kader besproken en beproefd. Na 1930 ontstonden er meer uiteenlopende organisatieadviesbureaus. De één richtte zich op arbeidsanalyse, tariefstellingen en beloningssystemen, terwijl de ander zich richtte op advies aan de top, en anderen gingen weer vanuit de werkplaats op zoek maar de werkelijke problemen.

Huidige situatie

In de publieke en commerciële sector wordt in toenemende mate verwacht dat organisaties snel, flexibel en innovatief reageren op hun omgeving. Dit is nodig om de continuïteit van een organisatie te kunnen waarborgen. Dat vereist soms veranderingen. Ik ondersteun dit proces vanuit het uitgangspunt dat medewerkers in organisaties het belangrijkste potentieel zijn.

Nauwe samenwerking

Organisaties, structuren en systemen worden vernieuwd, gewijzigd, samengevoegd, gefuseerd. Maar er verandert pas echt iets als er iets verandert in het dagelijkse gedrag van mensen. Vaak wordt vergeten de verandering te managen, medewerkers goed te informeren over de doelen en verwachtingen en leiders op te leiden om op de juiste wijze te communiceren en te handelen.

Transitie

Om te komen bij de stip op de horizon, is er altijd sprake van een transitie periode. Deze periode wordt gedomineerd door verwarring, weerstand, soms zelfs sabotage. Dat vraagt om sterk leiderschap.

transitie

Wat heb ik te bieden?

Opzetten en uitvoeren van verandermanagementprogramma’s gericht op de ontwikkeling van gedrag in lijn met de gewenste verandering.

Faciliteren, coachen

Het faciliteren en coachen van management en leiders om vorm te geven aan de gewenste verandering. Middels workshops realiseren van een visie en missie, inzichtelijk maken van de gewenste cultuur en doorvertalen naar haalbare doelen die binnen één jaar gerealiseerd kunnen worden. Dit verwerken in een Business Ontwikkelingsplan op 1 pagina dat voor een ieder helder en realistisch is en waarvan een ieder weet welke bijdrage van hem of haar verwacht wordt om de doelen te realiseren.boompje

In lijn met het business- of afdelingsplan

In kaart brengen van individueel ontwikkelpotentieel en dit in lijn brengen met de behoeften van de organisatie door middel van het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen.

Begeleiding en Ondersteuning

Het begeleiden van het management en medewerkers in verandertrajecten om gezamenlijk de doelen van de organisatie in lijn met de visie te realiseren en de individuele ambities hiermee te verbinden.

Gegarandeerde resultaten

Door mijn werkwijze, aanpak en het vervolgtraject structureel te monitoren zijn resultaten gegarandeerd.

park